İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar

Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.